W sprawie sprzedaży detalicznej i hurtowej, oraz informacji na temat naszej strony internetowej, prosimy o kontakt:

Blue Ocean Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 2
05-500 Piaseczno

tel. 692-227-451
fax. 22 34 99 501
e-mail: kontakt@blueshop.pl

Blue Ocean Sp. z o.o.

ul. Poprawna 61J
03-984 Warszawa
NIP 9522098066
REGON 142601092
KRS: 0000366519

Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał Zakładowy 2 000 000 zł

Numer konta bankowego 58 1440 1101 0000 0000 1335 3557